Despre Hangu

Comuna Hangu este alcătuită din 5 sate şi este situată la poalele de V-SV ale Munţilor Stânişoarei, pe tărmul de nord-est al lacului Izvorul Muntelui, la vărsarea pârâului Hangu. Populaţia comunei era în martie 2002 de 4.101 loc. În arealul comunei Hangu au fost descoperite vestigii din perioada geto-dacică şi din feudalismul timpuriu.
În satul Buhalniţa se află biserica Mănăstirii Hangu, cu hramul „Intrarea în Biserica a Maicii Domnului”, ctitorie a domnului Miron Barnovschi, construită în anii 1626 – 1629, strămutată şi reconstruită în 1958 – 1959, în afara zonei inundabile a lacului Izvoru Muntelui. În satul Chiriţeni se află biserica din lemn cu hramul „Sfântul Nicolae” (1829), iar în satul Hangu, biserica din lemn cu hramul „Sfinţii Împaraţi Constantin şi Elena” (1852 – 1862).
Reşedinţa de comună, satul Hangu este delimitat în partea sudică de Lacul Bicaz, în vest de Muntele Hangu, la nord de Culmea Stânisoarei, la est de culmile Muncelu, Altan şi Malu. Coordonatele geografice sunt 47,03′ lat. N 26,02′ long. E.

Mai multe despre Hangu: Istoria comunei

În cazul în care vreţi să vizitaţi comuna Hangu, harta alăturată a judeţului Neamţ vă poatefi de ajutor.

Harta judetului Neamt

Harta judetului Neamt