Şcoala Hangu

O scurtă istorie a Şcolii generale „Gavriil Galinescu” din Hangu

Şcoala Hangu de astăzi continuă o tradiţie destul de veche în regiunea situată la poalele Masivului Ceahlău. Din mărturisirile orale, consemnate de învatatorii Gheorghe Cădere şi Grigore Grigorescu, o activitate de învatare a scrisului şi cititului exista încă de la sfârşitul secolului al XIX-lea. Această activitate era desfasurată de călugări sau călugărite de la diverse schituri existente în regiune, adusi (aduse) de hanganii înstăriti si mai ales de preoti, pentru a învata pe copii lor carte . Activitatea de învatare avea loc în tinda bisericii. Copii învătau primele notiuni (cititul si scrisul) pentru a urma seminarul cu scopul de a deveni preoti sau pentru a rămâne în locul parintilor lor, dascali si diaconi.
La începutul sec. XIX un rol deosebit în educarea copiilor l-a avut dascalul Ion I. Teodorescu care a scos scoala din tinda bisericii, mutând-o într-o casa a unui locuitor din Hangu. Acest învatator, ca si calugarii, era platit de parintii elevilor.
Domnia lui Alexandru Ioan Cuza a adus o schimbare fundamentala în activitatea de învatare. Începând cu anul 1865, învatamântul primar devine gratuit si obligatoriu, un învatamânt de stat. Se înfiinteaza primele scoli de stat si în regiunea hangului – Scoala de la Buhalnita, de la Schitul Hangului si din Gura Hangului în anul 1865, învatatori fiind Ion Boncescu, Petre Salagean si Ion Teodorescu. Scoala de la Buhalnita functiona în chiliile fostei manastiri, iar cele din Hangu în case cu chirie.
Directia gimnaziului a fost data profesorului Gavriil Galinescu care a reusit sa-l mentina pâna în anul 1930, când se desfiinteaza fapt ce a provocat nemultumirea hanganilor. În anul 1930, hanganii prin preotul Pantelimon Grigoriu si avocat Ioan Hotnog, obtin de la ministrul Instructiunii si Cultelor înfiintarea unei scoli comerciale care se desfiinteaza în 1931, Hangu ramânând fara nici o scoala secundara, continuându-si existenta scolile primare din Gura Hangului si Audia.
În timpul regimului comunist, se va generaliza învatamântul de 7 clase, apoi de 8 clase si chiar de 10 ani. Dupa construirea barajului de la Izvorul Muntelui si realizarea Lacului de acumulare „Izvorul Muntelui”, localul scolii se va muta în cladirea unde astazi se afla Dispensarul si Posta. Localul actual al Scolii Gimnaziale a fost construit în 1965. În concluzie, Scoala Gimnaziala Hangu, continua traditia scolilor primare din Gura Hangului si Audia, apoi a Gimnaziului din Hangu.
Pagina realizata cu sprijinul domnului profesor Albu Sebastian, in prezent cadru didactic la Scoala generala „Gavriil Galinescu” din Hangu.